CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
  • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
  • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
  • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT

Dự án thi công

STT

Chủ đầu tư

Địa điểm

Thời gian

Hạng mục

Hình ảnh

1 công trình trần nano kết hợp lam sóng cho anh vinh thủ dầu một - bình dương tháng 3-2022

công trình trần nano

công trình trần nano kết hợp lam sóng cho anh vinh
2 công trình trần lam sóng cho anh lợi dầu tiếng- bình dương tháng 5-2022

công trình trần lam sóng

công trình trần lam sóng cho anh lợi
3 công trình hàng rào ngoài trời bằng lam hộp cho anh khá dầu tiếng - bình dương tháng 5-2022

công trình hàng rào ngoài trời bằng lam hộp

công trình hàng rào ngoài trời bằng lam hộp cho anh khá
4 công trình ốp kam 1 sóng ngoài trời cho anh hưng tân uyên- bình dương tháng 3-2022

công trình gỗ nhựa ngoài trời

công trình ốp kam 1 sóng ngoài trời cho anh hưng
5 công trình ốp tường và ốp trần nhựa nano bến cát - bình dương tháng 2-2021

nano ốp trần , ốp tường

công trình ốp tường và ốp trần nhựa nano
6 công trình sàn nhựa hèm khóa cho anh thành bến cát - bình dương tháng 4-2020

công trình sàn nhựa giả gỗ

công trình sàn nhựa hèm khóa cho anh thành
CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT