CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
 • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
 • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT
 • CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT

Sản phẩm » VÁN SÀN GỖ » SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP » Sàn Gỗ Công Nghiệp Kronoloc


SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP KRONOLOC - MALAYSIA

Sàn gỗ công nghiệp 2 mặt hoàn thiện (Double laminate flooring)

Điểm khác biệt so với các dòng hàng khác trên thị trường đó là sàn gỗ Kronoloc 

(HAI MẶT TRÊN VÀ DƯỚI ĐỀU LÀ MẶT SÀN hoàn thiện) Tuyệt đối về sự co ngót, giãn nở. Mà trên thị trường các dòng sàn gỗ khác không có.

-         Chống trầy sước, chịu nước, chống cong vênh co ngót, bảo hành 15 – 25 năm

-         Chứng nhận hàng đạt chất lượng.

-         Kronoloc là sản phẩm chính hãng sản xuất và nhập khẩu từ Malaysia.

Sàn gỗ Kronoloc với các dòng hàng GLORY (8mm) & SUPER-V (12mm) có len chân tường và nẹp gỗ đồng bộ.

 Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

DVG:924

Liên Hệ

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

DVG:923

Liên Hệ

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

DVG:922

Liên Hệ

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

DVG:921

Liên Hệ

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

DVG:920

Liên Hệ

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia

DVG:919

Liên Hệ

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

DVG:880

Liên Hệ

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

DVG:879

Liên Hệ

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

DVG:878

Liên Hệ

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

DVG:877

Liên Hệ

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

DVG:876

Liên Hệ

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia

DVG:875

Liên Hệ

SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP KRONOLOC MALAYSIA CHÍNH HÃNG

SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP KRONOLOC MALAYSIA CHÍNH HÃNG

DVG:791

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:790

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:789

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:788

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:787

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:786

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:785

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:784

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:783

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:782

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:781

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:780

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:779

Liên Hệ

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà

DVG:778

Liên Hệ

Sàn Gỗ Công Nghiệp Kronoloc

Sàn Gỗ Công Nghiệp Kronoloc

DVG:777

Liên Hệ

Sàn Gỗ Công Nghiệp Kronoloc

Sàn Gỗ Công Nghiệp Kronoloc

DVG:776

Liên Hệ

  Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia
  Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia
  Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia
  Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia
  Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia
  Sàn gỗ malaysia - San go Cao Cap Malaysia
  Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia
  Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia
  Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia
  Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia
  Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia
  Giá sàn gỗ Kronoloc - sàn gỗ kronoloc malaysia
  SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP KRONOLOC MALAYSIA CHÍNH HÃNG
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn gỗ công nghiệp Kronoloc - malaysia tại bình dương, biên hoà
  Sàn Gỗ Công Nghiệp Kronoloc
  Sàn Gỗ Công Nghiệp Kronoloc
  CÔNG TY NỘI THẤT ĐẠI VIỆT